ERC aconsegueix mesures de suport als autònoms de l’Hospitalet

ERC aconsegueix mesures de suport als autònoms de l’Hospitalet

En el Ple d’aquest mes de juny des del grup municipal d’ERC es va presentar una moció de suport als autònoms de l’Hospitalet. Aquest sector representa el 20% de la població activa, amb més d’11.000 treballadors a la ciutat, i són generadors de riquesa i un autèntic motor econòmic.

 

Des d’ERC hem aconseguit el compromís per adoptar mesures per ajudar a millorar les condicions dels treballadors autònoms, com la implementació d’una bonificació temporal en impostos i taxes municipals, com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la taxa per Prestació de Serveis d’Urbanisme o la taxa per la Recollida d’Escombraries, per a autònoms que ampliïn o millorin els locals o contractin nous treballadors.

 

També s’estudiarà la creació d’una bonificació en zones blaves o aparcaments municipals per aquells que necessiten fer ús d’un vehicle comercial per desenvolupar la seva activitat, i es promourà una acció informativa per donar a conèixer els serveis i accions de suport a disposició des autònoms, consolidant un programa específic local de foment del treball autònom més enllà del que ja s’està fent.

Post a Comment

banner