Mocions 2017

Ple ordinari 22/12/2017

 • Moció per la no implantació de la zona AIRE d’aparcament regulat al barri de Can Serra [Moció]
  (13): PSC-CP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA  ABS(7): Cs, PP
 • Moció per canviar el nom de la plaça Granada pel de Pedro Álvarez en record a la lluita de 25 anys de la Plataforma Pedro Álvarez [Moció]
  (13): PSC-CP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA  ABS(7): Cs, PP
 • Moció per la preservació definitiva del carrer Xipreret i el seu entorn i la posada en marxa de la comissió del PEPPA per tal de no perdre més patrimoni històric i arquitectònic a l’Hospitalet [Moció]
  (16): PSC-CP, Cs, NA (6): ERC, ICV-EUiA-PIRATES CiU  ABS(3): PP
 • Moció per la creació de zones d’aparcaments especials per a conductores en estat de gestació i famílies amb nadons [Moció]
  (13): PSC-CP, NA (9): ERC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU  ABS(3): PP

 

Ple ordinari 28/11/2017

 • Moció a favor de l’alliberament dels presos polítics  [Moció]
  Acord 1, 3 (20): PSC-CP, Cs, PP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA
  Acord 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (20): PSC-CP, Cs, PP, NA (4): ERC, CiU, CUP-PA  ABS(3): ICV-EUiA-PIRATES
 • Moció contra els acomiadaments del pla de reestructuració de Indústries Titan S. A. U. i en suport de la readmissió [Moció]
  Acord 1, 4 (21): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA  (6): Cs, NA
  Acord 2 (27): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
  Acord 3 (13): PSC-CP, NA (10): ERC, ICV-EUiA-PIRATES, PP. CiU, CUP-PA  ABS(4): Cs
  Acord 5 (25): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA  ABS (2): NA
 • Moció per la creació d’una comissió formada per diferents grups municipals per abordar els plusos irregulars a la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet [Moció]
  (13): PSC-CP, NA (8): ERC, Cs, CiU, CUP-PA  ABS(6): ICV-EUiA-PIRATES
 • Moció de suport al model d’escola catalana i al manifest per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català impulsat per SOMESCOLA [Moció]
  (20): PSC-CP, Cs, PP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA
 • Moció pel foment de la recollida selectiva de residus [Moció]
  Acord 1, 2, 5, 7, 9 (27): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
  Acord 3, 6 (26): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, NA  ABS(1): CUP-PA
  Acord 4 (25): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, NA  (1): NA  ABS(1): CUP-PA
  Acord 8 (26): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA  ABS(1): NA

  Els grups municipals d’ERC, CiU i CUP-PA abandonem el Ple d’octubre un cop finalitzada la part resolutòria i de control i fiscalització dels òrgans de govern, i un cop votades les mocions conjuntes, en protesta pels empresonaments polítics i la repressió de l’Estat.

 

Ple ordinari 24/10/2017

 • Moció conjunta de condemna a l’actuació desproporcionada i brutalitat policial, la repressió de l’Estat contra les institucions catalanes, i per la defensa del diàleg i la mediació internaciona[Moció]
  Acord 1, 2, 5, 6, 10, 12 (20): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (7): Cs, PP
  Acord 3, 7, 8, 11, 13, 14 (20): PSC-CP, Cs, PP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA
  Acord 4, 9 (18): PSC-CP, Cs, PP (9): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA, NA

  Els grups municipals d’ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU i CUP-PA abandonem el Ple d’octubre un cop finalitzada la part resolutòria i de control i fiscalització dels òrgans de govern, i un cop votada la moció conjunta sobre l’actuació desproporcionada i la repressió de l’Estat.

 

Ple ordinari 29/09/2017

Els grups municipals d’ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU i CUP-PA abandonem el Ple de setembre per denunciar la situació d’excepcionalitat política, i protestar per no haver estat acceptada, ni resposta, la petició conjunta per endarrerir el Ple ordinari i la suspensió de l’activitat municipal amb la finalitat que l’Ajuntament de l’Hospitalet mostrés com institució el seu rebuig a les actuacions de repressió i atac a les institucions catalanes.

 

Ple ordinari 25/07/2017

 • Aprovació definitiva del Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania: Síndic de Greuges i Comissió de Suggeriments i Reclamacions
  (24): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA ABS(2): NA
 • Moció conjunta per refermar el compromís municipal amb el Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de l’Hospitalet [Moció]
  (19): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (6): Cs, PP
 • Moció per la remodelació del Carrer Major [Moció]
  (26): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal per la despenalització del dret de vaga [Moció]
  Acord 1, 2, 4 (19): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (7): Cs, PP
  Acord 3 (18): PSC-CP, Cs, PP (5): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-PA  ABS (3): CiU, NA
 • Moció per la promoció de mesures davant l’alça dels preus al mercat de lloguer [Moció]
  Acord 1 (17): PSC-CP, Cs, NA  (5): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-PA  ABS (4): PP, CiU
  Acord 2 (19): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (4): Cs  ABS (3): PP
  Acord 3 (17): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA  (6): Cs, NA  ABS (3): PP
  Acord 4 (15): PSC-CP, Cs  (6): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU CUP-PA  ABS (5): PP, NA
  Acord 5 (17): PSC-CP, Cs, NA (6): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA  ABS (3): PP
  Acord 6 (19): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (6): Cs  ABS (3): PP

 

Ple ordinari 27/06/2017

 • Moció conjunta per a la millora del carrer Leonardo da Vinci al barri de Sant Josep [Moció]
  (14): ERC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA (13): PSC-CP, NA
 • Moció en suport al Correllengua [Moció]
 • (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
 • Moció en suport als treballadors autònoms de l’Hospitalet [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA  ABS(4): Cs
 • Moció en suport als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya [Moció]
  ABS(13): PSC-CP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA (7): Cs, PP
 • Moció per al desmantellament de les instal·lacions del Projecte Castor [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(7): Cs, PP
  Acord 2, 3, 4, 5, 6 (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA  ABS(4): Cs

 

Ple ordinari 23/05/2017

 • Moció conjunta per garantir la qualitat del servei municipal d’atenció domiciliària a l’Hospitalet i els drets laborals de les seves treballadores [Moció]
  Acord 1, 2 (14): ERC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA  (13): PSC-CP, NA
  Acord 3, 4, 5 (13): PSC-CP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA  ABS (7): Cs, PP
  Acord 6, 7 (13): PSC-CP, NA (11): ERC, Cs ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA  ABS (3): PP
  Acord 8, 9 (14): ERC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA  (13): PSC-CP, NA
 • Moció sobre la morositat a les comunitats de veïns pels impagaments de la banca [Moció]
  Acord 1 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 2 (23): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs
  Acord 3 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, NA
 • Moció referent a la repressió contra les persones LGTBI a Txetxènia [Moció]
  Acord 1, 4, 5 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
  Acord 2, 3 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
 • Moció sobre la Reforma Horària i el Dia dels Horaris Europeus [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA

 

Ple ordinari 25/04/2017

 • Moció conjunta de suport a les treballadores i treballadors del sector de la restauració de l’Aeroport del Prat [Moció]
  (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
 • Moció conjunta sobre la contractació d’empreses multiserveis [Moció]
  Acord 1, 2, 5 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 3 (23): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, NA (4): PP, CUP-PA
  Acord 4 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
 • Moció sobre els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana [Moció]
  (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
 • Moció en suport a les pimes contra la morositat [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs

 

Ple ordinari 28/03/2017

 • Moció per a l’impuls legislatiu de l’autoconsum elèctric i la sobirania energètica [Moció]
  Acord 1, 2, 3 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 4, 5, 6, 7 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per oferir suport, assessorament i formació a les entitats de la ciutat [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per impulsar el foment de la música en viu a l’Hospitalet [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
  Acord 2, 3, 4 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA

 

Ple ordinari 28/02/2017

 • Moció en relació al mercat de l’electricitat i les tarifes elèctriques [Moció]
  Acord 1 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 2, 3 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per la creació del Carnet Jove local [Moció]
  (19): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, NA  (7): Cs, PP ABS(1): CUP-PA
 • Moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs  ABS(3): PP
  Acord 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA

 

Ple ordinari 24/01/2017

 • Moció per l’adhesió al manifest “Casa nostra, casa vostra” [Moció]
  Acord 1, 2, 3, 7, 8, 9 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 4, 5, 6 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció a favor del dret a vot als 16 anys [Moció]
  (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (7): Cs, PP
 • Moció perquè l’Agència Europea del Medicament s’ubiqui a l’Hospitalet [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, Cs, PP, CiU, NA  (1): CUP-PA  ABS(3): ICV-EUiA-PIRATES
 • Moció en defensa del sistema públic de pensions i per la derogació de la reforma laboral [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
  Acord 2 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 3 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP

 

banner