Aprovem la conservació de la Masia de Can Rigalt

Aprovem la conservació de la Masia de Can Rigalt

Des del Grup Municipal d’ERC vam presentar al Ple ordinari del mes de setembre, seguint el nostre programa, una moció per la conservació de Can Rigalt, que finalment fou aprovada. Amb aquesta iniciativa demanàvem promoure les accions necessàries per poder rehabilitar i recuperar la masia de Can Rigalt, situada al barri de Pubilla Cases, que es troba en un estat lamentable de conservació.

 

Aquest edifici, actualment en mans privades però que ha de ser inclòs en en el parc metropolità compartit amb Barcelona, pateix un deteriorament preocupant degut a la deixadesa i manca absoluta de manteniment. Per això la moció demana a l’Ajuntament prendre les mesures necessàries i instar als propietaris a actuar per tal de preservar aquest element patrimonial que és també de tots els ciutadans de l’Hospitalet.

rigalt1

Post a Comment

banner