ERC torna a denunciar els incompliments del tinent d’alcalde Josep Castro i del govern del PSC de l’Hospitalet per revisar el PEPPA

ERC torna a denunciar els incompliments del tinent d’alcalde Josep Castro i del govern del PSC de l’Hospitalet per revisar el PEPPA

A principis de mandat, en el mes d’octubre de 2015 el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana va aprovar una moció on es va acordar la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet (PEPPA) mitjançant una comissió formada per diferents entitats socials, veïnals, ecologistes, persones expertes i administracions.

 

A primers de 2016, i veient que el govern municipal no havia constituït la comissió, els republicans van registrar una pregunta per saber si existia algun calendari previst per part de l’equip de govern per fer aquesta revisió. El govern municipal va informar que “en els propers dos mesos” es constituiria una Comissió de Seguiment per a la revisió del PEPPA, però no va ser fins juliol de 2017 que el Ple del Consell de Ciutat va acordar la creació d’aquesta comissió.

 

En desembre de 2017 els republicans van presentar una nova moció al Ple de l’Ajuntament, on es proposava “Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a reunir la Comissió de revisió del PEPPA perquè, en un termini màxim de sis mesos, presenti una proposta per tal de no perdre més patrimoni arquitectònic i històric a la ciutat”. Aquesta moció d’ERC va ser rebutjada i posteriorment, en febrer de 2018 el govern nomena al Tinent d’Alcalde Josep Castro com a President de la comissió.

 

El ple de juliol del 2018 el Portaveu d’Esquerra va preguntar de nou al govern del PSC quan tenia previst convocar la comissió per redactar el nou PEPPA. El tinent d’alcalde va manifestar que la comissió es reuniria durant el mes de setembre, mes que ha finalitzat sense cap reunió de la comissió.

 

El portaveu Antoni Garcia ha manifestat respecte a aquesta situació: “Tenim un Tinent d’Alcalde que enganya als grups polítics i als ciutadans en sessió plenària. Portem més de tres anys esperant la revisió del PEPPA i la posada en marxa de la comissió”.

 

ERC lamenta de nou que l’equip de govern estigui demorant deliberadament la posada en marxa d’aquesta comissió. Això és una clara mostra que no hi ha cap voluntat política de revisar el PEPPA i encara menys protegir nous elements històrics, arquitectònics i ambientals de la ciutat.

 

En aquest sentit el Portaveu republicà, Antoni Garcia ha manifestat “El govern municipal gira l’esquena al patrimoni de la ciutat i segueix endarrerint l’inici de la comissió perquè no li interessa introduir nous elements a protegir tal com han demanat diferents entitats veïnals, socials i culturals de la ciutat”.

Post a Comment

banner