12 compromisosrepublicans

 12 compromisos  republicans 

Compromís #1: Ciutat dinàmica. Model econòmic i ocupacióTreballarem per una ciutat dinàmica, amb un model econòmic diversificat i que generi ocupació de qualitat. Reindustrialitzarem la carretera del Mig, impulsarem el polígon Pedrosa i el sector biomèdic.

Compromís #2: Les persones, al centre. Drets i benestarPosarem les persones al centre, garantint els seus drets i benestar. Lluitarem contra la pobresa i les desigualtats per esdevenir una societat inclusiva i cohesionada garantint els mateixos drets i oportunitats.

Compromís #3: Dret a l'habitatgeGarantirem el dret a l’habitatge digne. Crearem un parc municipal d’habitatge de lloguer social.

Compromís #4: Rehabilitació i conservació dels habitatgesCrearem un programa local d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis, per millorar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per assolir l’eficiència energètica dels immobles.

Compromís #5: Ciutat verda, neta i sostenibleVolem una ciutat amb més espais verds, que aposti per la sostenibilitat i el civisme. Proposarem la municipalització del servei de neteja i de gestió de residus.

Compromís #6: Aules d'estudiTreballarem perquè s’habilitin sales d’estudi, en especial en èpoques d’examens. Adaptarem els horaris a les necessitats concretes per vetllar que tothom pugui estudiar en espais adaptats a les noves tecnologies.

Compromís #7: Habitatge de lloguer per jovesFomentarem l’habitatge de lloguer per joves. Desenvoluparem una Borsa d’Habitatge Jove encaminada a facilitar l’emancipació i l’accés a l’habitatge dels joves.

Compromís #8: Comerç de proximitat i mercats municipalsApostarem pel comerç de proximitat i els mercats de la ciutat, que són els que donen vida als barris. Promourem mesures per dinamitzar els eixos comercials.

Compromís #9: Un Ajuntament amb parets de vidrePromourem un Ajuntament amb parets de vidre i que escolti als veïns i veïnes. Impulsarem pressupostos, processos participatius i consultes ciutadanes.

Compromís #10: Ciutat feministaLluitarem per un l’Hospitalet feminista. Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals a través d’un pacte local.

Compromís #11: Orgull de barri i de ciutatReivindicarem una ciutat orgullosa de la seva identitat. Protegirem, dignificarem i rehabilitarem el patrimoni arquitectònic, històric, natural i cultural.

Compromís #12: L'Hospitalet, ciutat republicanaApostem per un govern republicà que defensi els drets civils i polítics, el dret a decidir i la República catalana.

O descarrega’t el document Programa 2019

banner